inkasso

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele võimalikult edukat võlgade sissenõudmise teenust koos sinna juurde kuuluvate muude vajalike tugiteenustega.Kohtulikku sissenõudeteenust pakume siis, kui võlglane kangekaelselt keeldub võlga tasumast st. temaga   ei saavutata kontakti või maksekokkulepet.

Võlanõude kohtuliku menetluse algatamisel teeme uuringu võlglase majandustegevuse ja/või varade olemasolu kohta.

Uuringu tulemusest lähtudes teeme kliendile ettepaneku nõudega kohtusse minekuks ning esitame eelkalkulatsiooni tööde eeldatava mahu ja maksumuse kohta. 

Kliendi nõusoleku saamisel alustame kohtumenetluse läbiviimisega.

Menetluse käigus võib selguda, et võlgnevuse sissenõudmine kohtumenetluses pole majanduslikel või juriidilistel kaalutlustel otstarbekas ning ka kohtuväline lahend puudub, sel juhul saadame kliendile tõendi krediidikahjumi kirjendamiseks raamatupidamises.

Esindamine toimub koostöös osaühinguga Tallinna Õigusbüroo /Maakri 44-20 Tallinn 10145/.