inkasso

Meie eesmärk on pakkuda oma klientidele võimalikult edukat võlgade sissenõudmise teenust koos sinna juurde kuuluvate muude vajalike tugiteenustega.Teenuste esileht

 

INKASSOTEENUS
KOHTUVÄLINE
KOHTULIK

ESINDAMINE
PANKROTIMENETLUSES
HAGIMENETLUSES
LIKVIDEERIMISMENETLUSES
TÄITEVMENETLUSES

TAUSTAUURINGUD JA HINNANGUD ÄRIPARTNERI USALDATAVUSE KOHTA

LEPINGUD, ÕIGUSDOKUMENTIDE KOOSTAMINE
Lepingu projekti koostamine ja vormistamine
Laenuleping
Käendusleping
Müügileping
Kinkeleping
Vahetusleping
Liisinguleping
Üürileping
Rendileping
Käsundusleping
Töövõtuleping
Töösuhted
Tööleping
Varalise vastutuse leping
Leping juhatuse liikmega

Juriidiline abi lepingulistel läbirääkimistel
Lepingu õiguslik ekspertiis ja juriidiline abi lepingulistes vaidlustes